Van Vliet Waarder B.V.
Van Vliet Waarder B.V. logo

Van Vliet Waarder B.V.

Loon- en aannemingsbedrijf Van Vliet Waarder B.V. is gevestigd te Waarder in de gemeente Bodegraven Reeuwijk. Het dorpje Waarder ligt op de rand van de provincie Zuid-Holland nabij Woerden en Gouda.

Onze hoofdactiviteit bestaat uit werken in de groenvoorziening w.o. maai- en slootwerkzaamheden voor overheden en natuurverenigingen c.q. stichtingen. Hiervoor beschikken wij over veel gespecialiseerde machines, zowel klein als groot materieel.

Daarnaast zijn wij ook werkzaam in het Grondverzet, Sloopwerk, Agrarische dienstverlening, Plaatsen van beschoeiingen, bruggen, damwanden en aanleg erfverharding, riolering etc. Daarbij verlenen wij diensten aan bedrijven en particulieren.

In de bedrijfsvoering van Van Vliet Waarder B.V. heeft de zorg voor de kwaliteit van onze producten, de zorg voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden, en de zorg voor het milieu een hoge prioriteit. Op deze gebieden streven wij naar continue verbetering.

Sinds 1 april 1998 zijn wij dan ook VCA* gecertificeerd en vanaf april 2022 hebben wij nu ook het VCA** certificaat!

Om kwaliteit te leveren is vakkundigheid zeer belangrijk, maar niet voldoende. De onderlinge samenwerking, en de mate waarin we als bedrijf leren van de ervaringen die we steeds opdoen zijn uiteindelijk ook zeer bepalend. Daarom is Van Vliet Waarder B.V. een continu verbeterende organisatie.

Wij zien onze klanten als zeer belangrijk, wij benaderen ze dan ook op een eerlijke en zakelijke manier. Het zorgvuldig omgaan met afspraken krijgt daarbij de hoogste prioriteit.

Sinds 1997 is Firma Van Vliet Waarder B.V. deelnemer aan het Eco-collectief. In dit particulier initiatief zijn meerdere bedrijven uit de omgeving van Reeuwijk vertegenwoordigd, die zich van oudsher hebben toegelegd op groen-, grond- en waterwerken. Inspelend op de wens van de overheid, particuliere organisaties en particulieren om de natuur- en landschapswaarden te herstellen, hebben deze bedrijven hun krachten gebundeld. Dat doen ze door uitwisseling van kennis en ervaring, het organiseren van themadagen, waarop praktijksituaties worden beoordeeld, het volgen van cursussen en het geven van voorlichting.
Zij vormen met die aanpak een collectief, dat met kennis van zaken tegen een redelijk tarief diensten kan aanbieden aan particulieren en overheden. Door hun specifieke kennis van de milieufactoren in het Groene Hart en door hun ervaring, zijn deze aangesloten ondernemers waardevolle partners bij de ontwikkeling van natuur en landschap.

Van Vliet Waarder B.V.

Telefoon
0348 501 598
Email
info@vanvlietwaarder.nl
Website
https://vanvlietwaarder.nl/
Adres
De Groendijck 55
3466NJ Waarder

Inventarislijst van Van Vliet Waarder B.V.

Klaar om te starten?Word nu planmeister.