Van Kessel Bronbemaling
Van Kessel Bronbemaling logo

Van Kessel Bronbemaling

Van Kessel Bronbemaling is specialist in bemalingswerkzaamheden en het oplossen van grondwaterproblematiek. Met eigen materieel zorgen wij dagelijks voor een droge en veilige werkplek voor de opdrachtgever. De bemaling van een bouwput, bouwkuip of leidingtracé heeft als doel de heersende grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Met behulp van verticale filters, horizontale drains, open bronnen of deepwell-bronnen kunnen de watervoerende lagen worden bereikt. Afhankelijk van de diepte, de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van waterspanning worden dergelijke lagen bemalen met bovengrondse pompen of onderwaterpompen. Wij kunnen voorzien in systemen welke reiken tot elke gewenste diepte.

Van Kessel Bronbemaling

Telefoon
0524 225 330
Telefoon planner
06 11008576
Email
psiegers@kessel.nl
Website
https://www.kessel.nl/
Adres
Energiestraat 8
7917RA Geesbrug

Inventarislijst van Van Kessel Bronbemaling

Klaar om te starten?Word nu planmeister.