Sturm B.V.
Sturm B.V. logo

Sturm B.V.

Onderscheidend door kennis
1962 was een tijd van ‘doen’. 2020 is een tijd van ‘weten’. De wereld is immers veel complexer geworden. Oók in de GWW-sector, zowel boven als onder de grond. Daarom investeert Sturm consequent in de ontwikkeling van kennis. Zo zijn we geëvolueerd tot een specialist met een beslissende voorsprong in knowhow van alle innovatieve aspecten binnen ons vakgebied. Sturm deelt die kennis graag met u. Om samen de beste oplossingen te bereiken.

Ondergrondse infra: ons specialisme
Bij het onderhouden, aanpassen en uitbreiden van bestaande infrastructuur in de westelijke Randstad specialiseert Sturm zich in het werken in de ondergrond. Zoals de aanleg van rioleringssystemen, het werken in en met verontreinigde grond en het uitvoeren van (complex) bouwkundig infrawerk.

Het samenbrengen van kennis én de implementatie hiervan in de praktijk is de kern van onze activiteiten. Waarbij we, samen met gespecialiseerde partners, in het bijzonder werk maken van een minimale omgevingsimpact, duurzaamheidsaspecten en innovatie.

Rijke ervaring, deskundige mensen
Opdrachtgevers kiezen Sturm om de rijke ervaring van de onderneming, maar ook om onze deskundige mensen en het bij hen aanwezige kennisniveau. Naast bouwkundige en infrastructurele kennis draait het daarbij vaak om aspecten zoals risicoanalyse en -overname, milieuomstandigheden, bodemgesteldheid, archeologie, nutsvoorzieningen, binnenstedelijke logistieke omstandigheden en de relatie met omwonenden. Door onze integrale en deskundige benadering kunnen GWW-projecten efficiënter, effectiever en vaak in kortere tijd verlopen.

Sturm B.V.

Telefoon
06 55840699
Email
awijtman@sturmzaandam.nl
Website
http://www.sturmzaandam.nl
Adres
Sluispolderweg 3
1505HJ Zaandam

Inventarislijst van Sturm B.V.

Klaar om te starten?Word nu planmeister.