Straatwerk Nederland
Straatwerk Nederland logo

Straatwerk Nederland

De openbare ruimte vraagt om grondig straat-werk. Om straten en pleinen die mensen niet alleen samenbrengen en verbinden, maar die ook de uitstraling en het comfort van de omgeving – en daarmee de kwaliteit van leven – versterken.

Deze opgave pakken steden en gemeenten samen op met de leden van STRAATWERK Nederland. We staan in voor maatschappelijk verantwoorde producten en technieken. Voor duurzame bestrating die inhaakt op de stedelijke architectuur, inspeelt op de klimaatvraagstukken en zuinig omgaat met grondstoffen en overheidsgeld.

Wij op onze beurt zijn zuinig op onze mensen. We zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden en voldoende ontwikkelmogelijkheden. We spannen ons in om onze vakmensen betrokken en gemotiveerd te houden en een nieuwe generatie enthousiast te laten instappen.

Als STRAATWERK Nederland behartigen we de belangen van onze leden. Er zit veel toekomst in de bestratingsbranche. Er zijn ook stevige uitdagingen waar we als keten – verwerkers, toeleveranciers en opdrachtgevers – samen de schouders onder zetten. In het belang van een moderne, innovatieve en duurzaam gezonde branche. Dat is niet alleen belangrijk voor onze leden, maar voor de hele samenleving: de gebruikers van de openbare ruimte.
Daarom steken we veel energie in de ontmoeting, verbinding en inspiratie van onze leden. In het samenbrengen van hun ideeën, innovaties en concrete dienstverlening.

De thema´s waarop we als keten samenwerken zijn de volgende.

Kennis en onderwijs: kennisontwikkeling en -deling, opleidingen, trainingen.
Imago: beeldvorming op de arbeidsmarkt, bekendheid in de markt van ons potentieel.
Arbeidsomstandigheden en veiligheid: gezondheid, vitaliteit, werkplezier.
Techniek en innovatie: (duurzame) innovaties stimuleren en delen.
Ketensamenwerking: de keten sterker maken door ontmoeting, inspiratie en de ontwikkeling van gezamenlijke dienstverlening.
Daarnaast hebben we onze agenda’s voor Duurzaamheid en het Kwaliteitsdossier.

Onder Duurzaamheid richten we ons onder meer op het reduceren van het energieverbruik en de CO2 uitstoot en het verbeteren van de circulariteit.

Het Kwaliteitsdossier richt zich op de harmonisatie van de SEB- en BRL-normering tot één helder en eenduidig kwaliteitssysteem voor alle partners in de keten. Met als resultaat: meer duidelijkheid, minder administratie en betere kwaliteit.

Sociale media:
-Facebook: https://www.facebook.com/STRAATWERKNederland/?ref=page_internal
-LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/straatwerknederland/

Straatwerk Nederland

Telefoon
088 044 4000
Email
info@straatwerknederland.nl
Website
https://straatwerknederland.nl/
Adres
Lorentzlaan 3
3401MX IJsselstein

Inventarislijst van Straatwerk Nederland

Klaar om te starten?Word nu planmeister.