Pol Infratechniek B.V.
Pol Infratechniek B.V. logo

Pol Infratechniek B.V.

Missie

-Pol Infratechniek BV wil in de zeven noordelijke provincies als co-maker of strategisch partner duurzame relaties aangaan op het gebied van aanleg en onderhoud van ondergrondse infra en openbare verlichting.
-Pol Infratechniek BV wil met kennis van zaken, met geïntegreerde processen en met betrokken medewerkers haar opdrachtgevers ontzorgen.
-Pol Infratechniek BV wil samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen, waarbij duurzaamheid, veiligheid, kwalteit en een gezond rendement van essentieel belang zijn
-Pol wil duurzame relaties aangaan met opdrachtgevers en werken aan ketenpartnership met als doel optimale procesefficiëncy en continuiteit voor alle betrokkenen.

Visie

-Netwerkbeheerders, aannemers en co-makers in de ondergrondse infraketen zoeken meer en meer naar toekomstbestendige relaties en efficiënte samenwerkingsverbanden.
-De opdrachtgevers van Pol Infratechniek BV veranderen steeds meer in dienstverlenende organisaties op het gebied van energie, telecom en openbare verlichting. Zij worden steeds meer asset-managers en beheerders van infrastructuren.
-Pol Infratechniek BV wil samenwerking aangaan op basis van efficiëncy in de gehele keten en niet alleen op basis van eenheidsprijzen en uurtarieven.
-Overlastreductie bij de eindgebruiker en kostenefficiency voor opdrachtgevers zijn de speerpunten voor de nabije toekomst. Dit betekent kiezen voor de juiste processen en heldere communicatie door intensieve samenwerking met opdrachtgevers en inzet van uitgekiende geïntegreerde processen met een optimale technische en logistieke uitvoering. Samenwerken krijgt vorm op basis van wederzijds vertrouwen en geaccepteerde kennis.
-Pol Infratechniek BV voorziet op het werkgebied van kabels en leidingen en openbare verlichting een groeiende behoefte aan een totaalleverancier en betrouwbare (keten)partner voor zowel het aanleggen van kabels en leidingen, maar waar nodig ook voor boringen, straatwerk en het maken van verbindingen.

Pol Infratechniek B.V.

Telefoon
058 284 8600
Email
Info@polinfratechniek.nl
Website
https://polinfratechniek.nl/
Adres
Siriusweg 2
8938BB Leeuwarden

Inventarislijst van Pol Infratechniek B.V.

Klaar om te starten?Word nu planmeister.