G. Hellinga Zandexploitatie B.V.
G. Hellinga Zandexploitatie B.V. logo

G. Hellinga Zandexploitatie B.V.

𝐆. π‡πžπ₯π₯𝐒𝐧𝐠𝐚 π™πšπ§ππžπ±π©π₯𝐨𝐒𝐭𝐚𝐭𝐒𝐞 𝐁.𝐕.

Familiebedrijf Hellinga is specialistisch dienstverlener in de infra, recycling, groen en sloop.
Al meer dan 60 jaar zijn wij ervaren in het ondernemen. Daadkracht en vertrouwen zijn hierin altijd de basis.

Wij dragen dit uit door te doen wat we zeggen met vakmanschap en blijvend betrokken te zijn bij de visie van onze opdrachtgevers en partners. Doet doen we elke dag met plezier en hartstocht.

Door deze aanpak zijn wij uitgegroeid tot een bedrijf dat midden in de samenleving staat met oog voor morgen. Hellinga werkt aan een circulaire groene wereld zonder reststromen. Door te slopen, recyclen, renoveren, meten, voorbereiden, plannen, uitvoeren en onderhouden. Bouwen wij aan een leefbare leefomgeving.

Hellinga houdt de regie van voorbereiding tot aan het einde van de opdracht. Ons streven is de opdrachtgever te ontzorgen. Dat betekent betrokkenheid bij onze opdrachtgevers en meedenken in de beste oplossing, want uiteindelijk is het resultaat dat telt. Opdrachtgevers waar wij onder meer voor werken zijn (semi)- overheden, bedrijven, verenigingen en particulieren. Hellinga is betrouwbare en vakkundige partner.

G. Hellinga Zandexploitatie B.V.

Telefoon
0521 514 167
Email
info@ghellinga.nl
Website
https://ghellinga.nl/
Adres
Oevers 15
8331VC Steenwijk

Inventarislijst van G. Hellinga Zandexploitatie B.V.

Klaar om te starten?Word nu planmeister.