Aannemingsbedrijf Traas & Ovaa Infra B.V.
Aannemingsbedrijf Traas & Ovaa Infra B.V. logo

Aannemingsbedrijf Traas & Ovaa Infra B.V.

UW PARTNER IN INFRA!

𝟓𝟎+ 𝐉𝐀𝐀𝐑 𝐄𝐑𝐕𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆
Traas en Ovaa is in februari 1966 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en dynamisch aannemingsbedrijf gericht op de grond-, weg- en waterbouw.

𝐆𝐫𝐨𝐧𝐝𝐰𝐞𝐫𝐤
Traas en Ovaa heeft ruime ervaring met grondverzet. Deze werkzaamheden lopen uiteen van baggerwerkzaamheden tot aan bouwrijpwerkzaamheden. Door de opgedane ervaring in de afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot een specialist op dit gebied. Daardoor kunnen wij onze opdrachtgever voorzien van advies, waardoor er door nauwe samenwerking tot het beste resultaat gekomen kan worden.

Traas en Ovaa Infra is een specialist in het vervangen van riolering. De projecten variëren van grootschalige rioolreconstructies van bijvoorbeeld een woonwijk tot aan het vervangen van bestaande huisaansluitingen.

𝐑𝐢𝐨𝐥𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
Wij zijn in staat om deze werkzaamheden uit te voeren in binnenstedelijk gebied waarbij de werkruimte beperkt is en er veel omgevingsfactoren zijn. Hierbij zorgen wij dat de omgeving zo min mogelijk last ondervind van de werkzaamheden.

𝐒𝐭𝐫𝐚𝐚𝐭𝐰𝐞𝐫𝐤
Traas en Ovaa Infra B.V. is in alle vormen van verhardingen thuis, van asfalt- tot elementenverhardingen. Dit passen wij toe in herinrichtingsprojecten van bestaande woonwijken tot het aanleggen van complete nieuwe wegen. Hierin zijn we verantwoordelijk voor de completen opbouw van de wegfundatie. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden voor een wegfundatie zoals een gebonden, ongebonden of een water passerende fundatie.

Bovengenoemde werkzaamheden worden zoveel mogelijk machinaal uitgevoerd. Van het maken van de fundering, het realiseren van de wegopsluiting tot aan het aanbrengen van elementenverharding. Tijdens deze werkzaamheden staat bereikbaarheid en het voorkomen van overlast bij ons in een hoog vaandel. Ook op dit gebied kunnen wij de opdrachtgever voorzien van passend advies.

𝐔𝐑𝐒-𝐒𝐘𝐒𝐓𝐄𝐄𝐌
Traas en Ovaa B.V. ontwerpt en bouwt ondergrondse regenwateropvang en -zuiveringssystemen als oplossing voor de negatieve effecten van klimaatverandering: hevige regenval, droogte en verzilting. Met de gepatenteerde Urban Rainshell (URS), bergen én zuiveren we regenwater met natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen. We bergen piekbuien in ondergrondse bedden van ‘AA Ecoschelpenmix’ en zuiveren het regenwater van o.a. zware metalen en minerale oliën met het innovatieve mineralen mengsel ‘AA Minerals’. Daarna infiltreren we het water ter voorkoming van droogte én verzilting, óók in grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Of we slaan het op in de diepe ondergrond, waar we een zoete bel creëren. Met de URS maken we regenwater weer beschikbaar voor gebruik in allerlei toepassingen, waarvoor nu drinkwater gebruikt wordt. Zoals sproeiwater voor sportvelden of groen, bluswater, proceswater of als speelwater op pleintjes in woonwijken. Daarmee besparen we drinkwater en maken wij van regenwater weer een lust in plaats van een last.

Aannemingsbedrijf Traas & Ovaa Infra B.V.

Telefoon
0113 612 322
Email
info@traasenovaa.nl
Website
https://traasenovaa.nl/
Adres
Noordland 7
4451RP Heinkenszand

Inventarislijst van Aannemingsbedrijf Traas & Ovaa Infra B.V.

Klaar om te starten?Word nu planmeister.